Vízia

Našou víziou je viesť globálnu transformáciu smerom k budúcnosti kde čistá energia je základom výroby elektriny.

Ponúkame svetu konkrétne kroky s cenovo dostupnými udržateľnými energetickými riešeniami, ktoré sú výhodné a ekologicky zodpovedné, podporujú hospodársky rast a zároveň chránia planétu pre budúce generácie.

Našim cieľom je byť lídrom inovácií v oblasti obnoviteľnej energie a stanovovať štandard najvyššej úrovne a pozitívneho vplyvu na životné prostredie.

Poslanie

Ako priekopníci inovatívnych a udržateľných energetických riešení, ktoré menia spôsob, akým svet vyrába, skladuje a využíva energiu, prinášame moderné obnoviteľné zdroje a špičkovú technológiu.

Vytvárame budúcnosť, v ktorej je energia čistá, dostupná a pre všetkých. Našim cieľom sú udržateľné zdroje pre svet kde žijú ľudia v harmónii s prírodou.

“Využívajte silu slnka, jeden panel po druhom”

“Prechod na zelenú energiu nikdy nebol jednoduchší”

“Investujte do svojej budúcnosti so solárnymi panelmi”

“Ušetrite peniaze a zároveň chráňte planétu solárnou energiou”

“Rozjasňujeme Váš svet, jeden panel po druhom”

“Prinášame Vám silu slnka”

“Prechádzame na zelenú energiu, jeden panel po druhom”

“Napájajte svoju budúcnosť solárnou energiou”

“Tvoríme svetlú a čistejšiu budúcnosť”

“Za slnkom bez bariér”

“Využívajte silu slnka”

“Prechodom na solárnu energiu, pocítite rozdiel”

“Svetlo budúcnosti začína so solárnou energiou”

“Uvoľnite silu slnka”

“Prijmite silu budúcnosti: solárnu energiu”

“Solárna energia: nezávisloslá energia pre trvalú budúcnosť”

“Prechod na solárnu energiu, prechod k trvalo udržateľnej budúcnosti”