• E-mobility ekosystém uľahčí a sprístupní nabíjanie všetkým.
  • Riadené nabíjanie podľa vašich želaní a na jednom mieste.
  • Majiteľ nabíjacej stanice určuje, kto má prioritu v rýchlosti nabíjania, kto a kedy môže využívať nabíjanie, za akú cenu a podmienky.
  • Systémy riadenia sú prepojené s účtovníctvom, parkovacím a marketingovým systémom, ako aj s kompletnou administráciou vozového parku.
  • Každý subjekt, či už sa jedná o spoločnosť, hotel, obchod, developera, mesto alebo supermarket, môže ľahko transformovať všetky parkovacie miesta na nabíjacie stanice pre tretie strany.