Najefektívnejší zber slnečnej energie pre danú lokalitu

  • Prirodzene poskytuje tieň
  • Napojenie pre lokálnu sieť, osvetlenie, chladenie alebo infraštruktúru
  • Atraktívny dizajn
  • Vhodná pre parkoviská, chodníky, parky, odpočívadlá