Nejefektivnější sběr sluneční energie pro danou lokalitu

  • Přirozeně poskytuje stín
  • Napojení pro lokální síť, osvětlení, chlazení nebo infrastrukturu
  • Atraktivní design
  • Vhodná pro parkoviště, chodníky, parky, odpočívadla