Solar autoparking

Transformácia verejných a firemných parkovísk na solárne je spôsob ako poskytnúť ochranu pred slnečným žiarením a využiť solárnu energiu.

Využitie

Solárne parkoviská

  • Spoľahlivý a udržateľný zdroj energie
  • Poskytuje ochranu pred slnečným žiarením pro autá aj ľudí
  • Rýchla a efektívna výstavba s minimálnym zásahom do terénu a mokrými stavebnými procesmi
  • Stavebne a inžiniersky robustné, odolné proti nepriaznivým poveternostným podmienkam
  • Využití solárnej elektriny

Využitie solárnej elektriny

  • Ideálne pro shoping centrá, športové haly, verejné a vládne budovy
  • Zdroj elektriny pro nabíjanie vozidiel
  • Obnoviteľná energie pro napájaní priľahlých budov nebo prevádzok
  • Udržateľná náhrada nafty pre dieselové generátory
  • Zásobovanie elektrickou energií na staveniskách a tam kde je elektrická sieť

Zdroj elektriny

Sebestačnosť

NRG22.com je špecializovanou firmou na návrh a výstavbu prístreškov pre automobily. Špecializujeme sa na dodávku veľkoobjemových a výkonných prístreškov pro mestá a firemných zákazníkov. Naše prístrešky nie sú obmedzené veľkosťou ani výkonom a môžu slúžiť ako fotovoltaické elektrárne, poskytujúce vašej spoločnosti sebestačný zdroj elektriny.

Komplexnosť

Riešenie na kľúč

Naše komplexné riešenia na kľúč zahrňujú všetko od návrhu solárneho prístrešku, ktorý spĺňa vaše konkrétne požiadavky, až po zabezpečenie všetkých inžinierskych požiadaviek, získanie stavebných povolení, schválenia prevádzky ako aj licencií. S našimi skúsenosťami vieme zabezpečiť rýchlu realizáciu vášho projektu a vďaka našej jedinečnej stavebnej technológii eliminovať zložité stavebné práce.

Zniženie uhlíkovej stopy

Ochrana aj EV nabíjačka

Pre firmy, ktoré majú záujem o naše riešenie prístrešku pre elektrické automobily, ktoré ich nielen ochráni, ale bude slúžiť ako EV nabíjačka čím Vám pomáha znižovať vašu uhlíkovú stopu.