• Autá, lode, autobusy alebo vysokozdvižné vozíky
  • Inteligentný systém riadenia energie
  • Flexibilné a variabilné nastavenie
  • Pripojenie 300 ks AC nabíjačiek, 50 ks DC, 100 ks inteligentných meračov k jednotke
  • Jednoduché centralizované riadenie, kontrola a hlásenie
  • Pomalé a rýchle nabíjačky
  • Správa a monitorovanie nabíjania na jednom mieste
  • Riadenie energie a dynamické ovládanie výkonu nabíjania
  • Ľahko pokryje 100% parkovacích miest bez preťaženia siete za optimálne náklady
  • Možnosť prioritizácie používateľov nabíjania – zákazníkov, zamestnancov, verejnosť
  • Prispôsobiteľné Vašej značke a identite spoločnosti